soutěž pořádaná pro žáky gymnázií
vítěz stráví jeden pracovní den
s hejtmanem Jihomoravského kraje

Osobní záštitu nad soutěží převzal
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.

Loading the player...

Aktuality

Soutěžící se setkali s hejtmanem Jihomoravského kraje

Celkem 17 kandidátů na hejtmana z řad studentů 14 gymnázií a jejich poradenské týmy se sešlo 3. února v zasedacím sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Paní ředitelka úřadu JUDr. Vojáčková jim přednášela o pravomocích krajů a pan hejtman Hašek je provedl po své pracovně a dalších prostorách úřadu. Na závěr s panem hejtmanem studenti debatovali o jeho práci.

Vzdělávací program na téma "Politický marketing"

Ve spolupráci s Fakultou sociálních studií MU jsme připravili pro účastníky soutěže vzdělávací program zaměřený na otázky politického marketingu. Mgr. Andrea Smolková se pokusila mladým kandidátům na hejtmana a jejich poradcům přiblížit některé postupy a strategie komunikace témat krajské politiky a volebních kampaní. Akce proběhla 18. prosince 2015 v posluchárně na FSS a zúčastnilo se jí na 70 studentů gymnáziíí z Jihomoravského kraje.

O soutěži

Soutěž „Jeden den hejtmanem“ vyhlašuje Jihomoravský kraj a z jeho pověření ji organizuje Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace. Osobní záštitu nad soutěží převzal JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje. Pan hejtman se soutěže osobně zúčastní. Soutěžit mohou studenti čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů víceletých gymnázií, které mají sídlo na území Jihomoravského kraje.

Pro přihlášené studenty připravujeme na den 26. listopadu 2015 vzdělávací program, jehož cílem je příprava pro dobré zvládnutí soutěže. Jeho obsahem budou informace o fungování krajů v ČR a kapitoly z politického marketingu pod vedením odborníků z krajského úřadu a FSS Masarykovy univerzity v Brně.

Soutěžící, kandidáti na hejtmana, mají za úkol se svým týmem dvou až tří poradců připravit jedno nebo několik témat, která jsou podle jejich názoru vhodná pro oslovení občanů v oblasti krajské politiky a současně je podle nich nutné je v horizontu několika let řešit. Pro toto téma (témata) si mohou připravit nejrůznější výstupy – plakáty, prezentace, video kampaň ve formě klipů, vlastní oslovení občanů, apod. Tyto výstupy představí kandidát na hejtmana se svým týmem v samotném krajském kole soutěže.

Vítězný kandidát a jeho tým poradců obdrží notebooky. Současně stráví jeden pracovní den s hejtmanem Jihomoravského kraje, budou společně řešit každodenní agendu hejtmana, přijímat návštěvy, řídit schůzi Rady nebo Zastupitelstva Jihomoravského kraje apod. Pro tým na druhém místě budou připraveny tablety a pro třetí v pořadí chytré mobilní telefony.

Vítěz soutěže stráví jeden pracovní den s hejtmanem Jihomoravského kraje.

Budou společně řešit každodenní agendu hejtmana, přijímat návštěvy, řídit schůzi Rady nebo Zastupitelstva Jihomoravského kraje, apod.

Pro výherní soutěžní týmy jsou připraveny tyto ceny:

  • 1. místo - notebooky
  • 2. místo - tablety
  • 3. místo - chytré telefony

Otázky a odpovědi

Kdo může soutěžit?

Soutěží tří až čtyřčlenné týmy žáků čtyřletých gymnázií a vyššího stupně víceletých gymnázií ve věku 15 – 20 let. Družstva mohou být sestavena i napříč ročníky. V každém týmu musí být při přihlášení určena „role“ kandidáta na pozici hejtmana a „role“ dvou až tří jeho poradců.

V čem se soutěží?

Předmětem soutěže je prověření schopnosti kreativního myšlení, prezentace postojů a názorů, formulování politických programů a představ, vytváření materiálů pro vliv na veřejné mínění, apod.

Jak to vypadá konkrétně?

Soutěžící – kandidáti na hejtmana si sestaví dvou až tříčlenný tým poradců. Společně připraví jedno nebo několik témat, která jsou podle jejich názoru vhodná pro oslovení občanů v krajských volbách a současně je podle nich nutné je v horizontu několika let řešit na úrovni kraje. Pro toto téma (témata) si mohou připravit nejrůznější výstupy – plakáty, prezentace, videokampaň ve formě klipů, vlastní oslovení občanů, apod. Tyto výstupy představí kandidát na hejtmana se svým týmem v samotném krajském kole soutěže. Představení materiálů, které bude doprovázeno komentářem kandidáta nesmí přesáhnout 10 minut. Dalších 5 minut je pak vyhrazeno pro komisi k dotazům.

Jak se přihlásit?

Odesláním přihlášky na e-mail svoboda@gvid.cz do 18. listopadu 2015.

Co mi může účast v soutěži přinést?

Můžeš vyhrát hodnotné ceny: notebooky, tablety, chytré mobily.
Dozvíš se spoustu informací o fungování krajů v ČR a o přípravě a realizaci politických kampaní. Rozvineš své verbální a neverbální schopnosti v oblasti formování a prezentace myšlenek, postojů a názorů.
Vítězové stráví jeden pracovní den s hejtmanem Jihomoravského kraje, projdou jeho politickými jednáními, přijmou společně s ním důležité návštěvy, apod.

Pravidla a další dokumenty

Důležité termíny a informace:

20. 10. 2015 vyhlášení soutěže
18. 11. 2015 zaslání přihlášek do soutěže
26. 11. 2015 edukační seminář pro přihlášené soutěžící za účasti hejtmana Jihomoravského kraje
od 27. 11. 2015
do 20. 1. 2016
konání školních kol soutěže
21. 1. 2016 výsledky školních kol
11. 3. 2016 konání krajského - finálového kola
23. 3. 2016 slavnostní vyhlášení výsledků
vítěz stráví jeden pracovní den s panem hejtmanem

Kontakt

Soutěž připravuje tým studentů a učitelů Gymnázia Brno, Vídeňská, příspěvková organizace.

Studenti: Markéta Aujezdská, Kristýna Pluháčková, Matouš Kocourek, Jan Roller a David Vogel.
Učitelé: Mgr. David Andrle, ředitel školy a Mgr. Jindřich Svoboda, učitel.

Kontaktní e-mail: svoboda@gvid.cz

Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
Vídeňská 47
639 00 Brno

Nahoru